Samhällsförsvar mot dödsångest

Inför den smärtsamma medvetenheten om dödens slutgiltighet försöker individer att återskapa en förälder eller föräldrar i andra människor, grupper eller institutioner, eller de söker efter en personlig frälsare på jorden eller i ...

Mindfulness – finns det liv före döden?

En intervju med mindfulnessexperten, Dr Jon Kabat-Zinn....