Kopplingen mellan barndomstrauma och depression

Forskning visar att upplevelsen av barndomstrauma faktiskt kan förändra en persons hjärna. Det kan dramatiskt öka risken för vuxendepression....

Depressionens gåvor

Termen depression tenderar att slungas omkring slarvigt dessa dagar. Vi vaknar i en funk, det gick inte bra på jobbet idag eller så missade vi det senaste avsnittet av Mad Men och vi är 'deprimerade'. Teknik...

7 varningstecken på att en nybliven mamma behöver hjälp för besvärande känslor

'Ingen skulle tro vilken ansträngning det är att göra det lilla jag kan.' – Charlotte Perkins Gilman, The Yellow Wallpaper, 1892 För vissa nyblivna mammor väcker moderskapet förvånansvärt svåra känslor. W...

Hur att stå upp för dig själv hjälper dig att bekämpa depression

Depression är den vanligaste psykiska störningen i USA, med nästan en av tio vuxna i USA som upplever någon form av den. Depression drabbar yngre och yngre generationer, och...

7 sätt att berätta skillnaden mellan sorg och depression

Det är viktigt att göra en tydlig skillnad mellan sorg och depression för att säkerställa att de med depression får den hjälp som behövs för att återhämta sig....

Är jag deprimerad? Skillnaden mellan sorg och depression

När man känner sig nere undrar folk ofta: 'Är jag deprimerad?' Medan sorg är en normal, hälsosam känsla, är depression en psykisk hälsofråga....

Avbryter myterna om självmord

Det finns många vanliga föreställningar om självmord som hindrar oss från att försöka hjälpa människor i riskzonen. Här är några av de typiska missuppfattningarna om självmord som INTE är sanna: De flesta självmord är orsak...

Ilskans roll i depression

Freud hänvisade till depression som ilska vände inåt. Även om detta kan verka alltför förenklat, råder det ingen tvekan om att ilska spelar en viktig roll vid depression....

Rädda liv från självmord under en pandemi

Det finns sätt att ingripa och hjälpa varandra genom de mörkaste tiderna. Den nuvarande krisen vi uthärdar med Covid-19 tar en vägtull på mer än vårt fysiska välbefinnande. En ny Kaiser-po...

Saker jag önskar att jag fick höra när jag fick diagnosen depression

Hela mitt minnas liv har jag varit deprimerad. Därför känns depression djupt sammanflätad med min identitet. För det mesta skämdes jag över att vara deprimerad och därför skämdes jag över vem jag var....

När livet blir en dödsdom

Våra liv består av berättelser. Vissa berättar vi för oss själva, och andra lägger till berättelsen. I kölvattnet av min brors självmord är den enda slutsatsen jag har kommit till att vi måste vara försiktiga ...